Share |

Kiinnostunut sijoituskoirasta?

"Coming together is a beginning.
Keeping together is progress. 
Working together is success."
- Henry Ford

Jotta kasvattaja voisi edetä kasvatustyössään, on jalostusmateriaalia oltava käsissä riittävästi, mutta vain harvalla kasvattajalla on kuitenkaan mahdollisuuksia pitää kaikkia jalostuskoiriaan kotonaan, sillä useimmat haluavat pitää kasvatuksessaan koiramäärän kotonaan kohtuullisena, jotta jokaiselle koiralle riittäisi tarpeeksi yksilöllistä huomiota.

blanca_naama.jpgMeille sijoittaminen merkitsee käytännössä sitä, että koira asuu ja elää normaalielämää sijoitusperheen luona. Sijoitusperhe huolehtii ja vastaa koiran perustarpeista, perusterveydenhoidosta, oikeasta ruokinnasta, riittävästä liikunnasta ym kasvatukseen ja koulutukseen liittyvistä asioista sekä turkinhoidosta. Kasvattaja puolestaan vastaa näyttely- ja kasvatustoimintaan liittyvistä asioista, kuluista ja on sijoitusperheen apuna ja tukena. Sijoittamisessa sijoitusperheellä on koiraan hallintaoikeus omistus- ja jalostusoikeuden säilyessä kasvattajalla. Kasvattajan oikeudet koiraan ovat kuitenkin väliaikaisia ja ne siirtyvät kokonaisuudessaan sijoituskodille sen jälkeen kun narttu on tehnyt 2 pentuetta kasvattajalle. Vaikkei pentuja koskaan tulisikaan, koira siirtyy kokonaisuudessaan sijoitusperheen omistukseen koiran täyttäessä 4 vuotta. Synnytys ja pentujen kasvatus tapahtuu kasvattajan luona.

Luovutamme koiran sijoitukseen Kennelliiton sijoitussopimuksella, johon kirjataan kummankin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Pääsääntönä on, etteivät sijoitusehdot saa muodostua kummallekkaan osapuolelle kohtuuttomiksi. Mikäli sijoituskoirassa ilmenee ennen suunniteltua pentuetta jokin sellainen vika, ettei kasvattaja voi tai halua käyttää koiraa jalostuksessa, voi sijoitusperhe lunastaa koiran omistusoikeuden kokonaan itselleen.

Onnistunut sijoittaminen edellyttää molemminpuolista luottamusta, sitoutumista yhdessä sovittuihin pelisääntöihin sekä joustamista. Kun kumpikin osapuoli huolehtii osastaan reilun pelin ja hyvän yhteistyön hengessä, voivat kaikki varmasti olla tyytyväisiä. Kasvattaja voi olla tyytyväinen, koska sijoituskoira on kokonaisvaltaisesti hyvässä kunnossa ja sijoituskoti voi iloita uudesta ihanasta uudesta perheenjäsenestään ja kasvattajan avusta ja tuesta kaikissa koiran elämään liittyvissä tilanteissa.